Dodaj zdjęcie profilowe

avatarbbeatak

Nowy Sącz

Fani sportowi e-inspiratorzy z Gimnazjum im. gen. Franciszka Gągora w Koniuszowej

2015-11-28 11:30:36

Uczniowie z klasy 3 Gimnazjum im. gen. Franciszka Gągora w Koniuszowej – Aneta, Karolina, Sylwia, Przemek i Janusz, przygotowują projekt o charakterze pro-obywatelskim pt. „Zagospodarowanie terenu, który jest nam potrzebny” jako „Młodzieżowi e-inspiratorzy” realizowanego w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”, finansowanego z Funduszy EOG. Koordynatorem projektu jest pan Krzysztof Małota, który koreluje pracę dziesięciu zespołów: 5, które podejmą działania e-wolontariackie oraz 5 o charakterze pro-obywatelskim.
30 września w MCDN w Nowym Sączu koniuszowska grupa projektowa uczestniczyła wspólnie z zespołami ze szkół: Gimnazjum nr 2, Gimnazjum Nr 3, Gimnazjum nr 11, I Liceum, V Liceum, ZS w Łącku w warsztatach, w trakcie których wypracowywano pomysły na konkretne działania. Zajęcia w części dotyczyły zasad tworzenia filmów oraz licencji na jakich mogą być publikowane, ponieważ efektem prac zespołów będą filmiki prezentujące podjęte działania.
Uczniowie z Koniuszowej zaplanowali zorganizowanie meczu piłki nożnej między rodzicami i przedstawicielami władz lokalnych a młodzieżą. Liczą, iż przy wsparciu władz gminnych, uda się zagospodarować teren, który służyłby społeczności lokalnej. Byłby miejscem, gdzie można byłoby „wyżyć się”, zorganizować imprezę sportową (turnieje, zawody). Zwiększyłby się dostęp do sportu i aktywności fizycznej, co poprawiłoby kondycję zdrowotną niejednego mieszkańca Koniuszowej. Jako uzasadnienie podjętych działań podają, iż współczesne społeczeństwo postrzega młodzież jako roszczeniową, leniwą, nie zainteresowaną swoim otoczeniem, a oni chcą pokazać swoim rodzicom, sąsiadom, lokalnym decydentom, że też maja głos, że mogą zorganizować wydarzenie, które odbije się szerokim echem i będzie zauważone. Pierwszy filmik uczniowie nagrali, kompletują uczniowską drużynę na mecz i przygotowują zaproszenia, oby tylko pogoda dopisała.
- To bardzo cenna inicjatywa uczniowska – mówi Jarosław Gliński dyrektor Zespołu Szkół w Koniuszowej. - Dziękuję organizatorom, młodzieży, a przede wszystkim opiekunowi grupy - pani Joannie Dźwigniewskiej Garguli za wkład pracy wniesiony w realizację tego projektu. Liczymy, że dzięki dobrej współpracy z władzami lokalnymi, Radnym Gminy Korzenna Jackiem Fornaglem, Sołtysem Koniuszowej Zbigniewem Sobczykiem, a przede wszystkim z Wójtem Gminy Korzenna Panem Leszkiem Skowronem, marzenia gimnazjalistów i całej społeczności lokalnej o nowym wielofunkcyjnym boisku sportowym w Koniuszowej już w niedługim czasie się zrealizują.
autor - opiekunka grupy projektowej J. Dźwigniewska-Gargula

Jesteś na profilu bbeatak - stronie mieszkańca miasta Nowy Sącz. Materiały tutaj publikowane nie są poddawane procesowi moderacji. Naszemiasto.pl nie jest autorem wpisów i nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej informacji. W przypadku nadużyć prosimy o zgłoszenie strony mieszkańca do weryfikacji tutaj