Dodaj zdjęcie profilowe

avatarbbeatak

Nowy Sącz

Realizacja zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem w Zespole Szkół w Koniuszowej

2016-01-10 23:20:05

Zespół Szkół w Koniuszowej aktywnie i wieloaspektowo propaguje idee profilaktyki zdrowotnej.
Podmiotami działań o tym charakterze są wszyscy uczniowie szkoły, a także ich rodzice, wychowawcy i nauczyciele. W ramach prowadzonej profilaktyki antynałogowej uczniowie szkoły zaprezentowali scenkę o współczesnych nałogach, przeciwstawiając im zdrowy, aktywny tryb życia.
W obrębie tych zagadnień podjęto jeszcze wiele innych działań nakierowanych zarówno na uczniów jak i na rodziców. Szkoła wzięła udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Dopalacze kradną życie”, konkurs na plakat „Wolni od nałogów – kreatywni w życiu”, udział w konkursie plastycznym organizowanym przez MEN „Wy(ko)miksuj się z dopalaczy”, kolejnym działaniem było zorganizowanie tematycznego kącika dla rodziców oraz zamieszczenie materiałów profilaktycznych na stronie internetowej szkoły.
Szkoła w Koniuszowej przystąpiła także do "Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem" propagując działania, które mają zmniejszyć ryzyko zachorowania na tę groźną chorobę.
Najmłodsi uczniowie szkoły uczestniczą w akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. Klasy 0-I-III SP przystąpiły do konkursu organizowanego przez Gazetę Krakowską, by w formie plastycznej przekonać, że znają przepisy ruchu drogowego.
Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. gen. Franciszka Gągora wzorem patrona są aktywni i twórczy. Trzymają formę poprzez różnorodną aktywność sportową. Licznie biorą udział w zawodach sportowych, ale też wyjazdach na basen, lodowisko, rolki i pieszych wycieczkach organizowanych przez szkołę. Wszystkie te działania przekonują, że profilaktyka zdrowotna jest uczniom bliska i znana. A szkoła w nagrodę za systematyczną realizację różnorodnych działań w 2014 roku otrzymała certyfikat, a w XII 2015 podziękowanie za podejmowanie działań w ramach upowszechniania zaleceń "Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem".
- Koordynatorem działań związanych z realizacją zaleceń "Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem" w naszej szkole jest pani Beata Kawik - nauczyciel języka polskiego oraz pedagog szkolny – mówi dyrektor Zespołu Szkół w Koniuszowej Jarosław Gliński. - Dzięki jej inwencji oraz zaangażowaniu uczniów, rodziców i nauczycieli udało się na przestrzeni kilku ostatnich lat przeprowadzić wiele akcji, konkursów, prelekcji i pogadanek dotykających szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej. Działania szkoły, niejednokrotnie organizowane w sposób zabawowy, uświadamiają uczniom konieczność dbania o własne zdrowie i ograniczenie do minimum wszelkich zachowań dla zdrowia szkodliwych.

autor: Aneta Porębska – redaktorka naczelna szkolnej gazetki „Echo Szkoły” wydawanej pod opieką polonistki Beaty Kawik

Jesteś na profilu bbeatak - stronie mieszkańca miasta Nowy Sącz. Materiały tutaj publikowane nie są poddawane procesowi moderacji. Naszemiasto.pl nie jest autorem wpisów i nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej informacji. W przypadku nadużyć prosimy o zgłoszenie strony mieszkańca do weryfikacji tutaj