Uzyskaj Wysokie Odszkodowanie z NAsza Kancelaria !! Bez oplat wstepnych

2013-11-20 11:44:33

Wielu z Nas , nie zdaje sobie sprawy , ze potrzebuje doradcy prawnego , albo kogos kto pomoze mu uzyskac odszkodowanie ,


Z naszego doświadczenia wynika, że osoba poszkodowana powinna unikać dochodzenia odszkodowania na własną rękę.

Tylko dzięki wyspecjalizowanej Kancelarii Prawnej można liczyć na uzyskanie pełnego odszkodowania, adekwatnego do rozmiarów doznanej szkody.

Przykład:

Pan Marek w 1997r. po wypadku komunikacyjnym w wyniku którego miał liczne obrażenia ciała otrzymał odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej w wysokości 15 tys. zł nasza kancelaria w 2011 roku po ponownej analizie dokumentów i wystosowaniu roszczenia uzyskała dodatkową kwotę 90 000zł. Gdyby sprawa była prowadzona od początku przez pełnomocnika pieniądze przyznane byłyby dużo szybciej

Nie pobieramy od naszych Klientów żadnych opłat wstępnych czy zaliczek, a rozliczenie następuje na zasadzie prowizji od uzyskanej kwoty. Całe ryzyko niepowodzenia sprawy bierzemy na siebie,

Przy tak skonstruowanej współpracy jesteśmy umotywowani by zakończyć sprawę szybko i uzyskać dla klienta jak najwyższą kwotę, bowiem do momentu wypłaty odszkodowania pracujemy za darmo, a wynagrodzenie naliczane jest procentowo od sumy, jaką uzyskamy od towarzystwa ubezpieczeniowego.

W wielu przypadkach osoby poszkodowane nie zdają sobie sprawy z możliwości dochodzenia zadośćuczynienia lub odszkodowania od firm ubezpieczeniowych jak i z wysokości realnych roszczeń z tego tytułu.

Należy tutaj szczególnie podkreślić, że im szybciej traficie do nas Państwo ze swoją szkodą, tym większa szansa na sprawne poprowadzenie sprawy i uzyskanie wyższej kwoty w najkrótszym możliwym terminie.

Korzystając z usług Naszej Kancelarii będziesz miał pewność, że Twoim roszczeniem zajmie się doświadczony specjalista w likwidacji szkód.

Jezeli uległeś wypadkowi:

-jako kierowca , pasazer lub pieszy
-ktos bliski zginał w wypadku
-ulegles wypadkowi w pracy,badz w drodze do pracy
-doznales uszczerbku na zdrowiu, wskutek bledu lekarskiego
-miałeś wypadek w gospodarstwie rolnym
-miałeś wypadek losowy

Skorzystaj z naszych uslug BEZ OPLAT WSTEPNYCH!!!!

Do Twojej dyspozycji stawiamy caly zespół naszych prawnikow.
Opłate za nasze uslugi pobieramy tylko wtedy gdy uzyszkasz odszkodowanie.

UZYSKAMY DLA CIEBIE:

-Zadoscuczynienie za bol i cierpienie
-rente rodzinna, wyrownawcza
-zwrot poniesionych kosztow leczenia oraz rehabilitacji

Zadzwon,wyslij E-Maila ,a skontaktuje sie z Toba.

tel: 516-736-562
e-mail: p.pietowska@omega-kancelaria.pl

Co to jest Odszkodowanie ?

Poszkodowany ma prawo żądać pokrycia w pełni kosztów leczenia. To najbardziej podstawowy rodzaj świadczenia, występuje praktycznie u każdego, kto dozna obrażeń ciała.

MAMY PRAWO DO WNIESIENIA ZWROTU KOSZTÓW Z TYTUŁU :

zakupów leków,
związanych z dodatkowym odżywianiem w okresie leczenia i rehabilitacji,
pobytu w szpitalu i zabiegów rehabilitacyjnych,
konsultacji u wybitnych specjalistów,
środków opatrunkowych i przyrządów rehabilitacyjnych,
związane z dodatkową opieką podczas leczenia,
poniesione na zakup sprzętu ortopedycznego i protez,
związane z przejazdami osób bliskich w celu odwiedzin w szpitalu,
przygotowania do wykonywania innego zawodu.

Ponadto ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić utracone wskutek zdarzenia przychody za:

obniżone wynagrodzenie wskutek pozostawania na zwolnieniu lekarskim,
świadczenia rehabilitacyjne,
wynagrodzenie za utracone zlecenie, zarobki, utracone premie, itp.

Odszkodowanie oraz renty są świadczeniami wymagającymi szczegółowego udowodnienia poniesionych kosztów czy utraconych korzyści. Dlatego szczególnie ważne jest pamiętanie o tym, aby zbierać wszelkie paragony, faktury za ponoszone wydatki – dzięki którym będzie można uzyskać pełen zwrot poniesionych kosztów. Renta na zwiększone potrzeby czy renta wyrównawcza również wymaga udowodnienia strat, jakie poszkodowany systematycznie ponosi w związku z obrażeniami doznanymi podczas wypadku.

Czym jest Zadośćuczynienie ?

Jako świadczenie kompensujące szkodę niematerialną, jest zobowiązaniem, na które mają wpływ różne czynniki, takie jak trwały uszczerbek na zdrowiu, okres leczenia, indywidualne natężenia cierpień związanych z przebiegiem leczenia, okresu rehabilitacji. Nie pomijane są również takie czynniki, jak wiek, płeć poszkodowanego, możliwości realizacji zawodowej po wypadku. Zadośćuczynienie ze względu na funkcję kompensacyjną ma być odczuwalną wartością, tzn. że jeżeli ktoś otrzyma zadośćuczynienie musi być przekonany, ze jego krzywda została zrekompensowana.

Komu zostanie przyznana renta wyrównawcza ?

Aby roszczenie o rentę było zasadne muszą zostać spełnione dwie przesłanki.

konieczne jest stwierdzone, że poszkodowany całkowicie lub częściowo utracił zdolność do pracy zarobkowej,
utrata możliwości wykonywania pracy musi generować po jego stronie realne zmniejszone dochody

Sprawca szkody będzie świadczył rentę tylko do tej części utraconego dochodu, jaka jest następstwem obrażeń powypadkowych. Pozostałą część strat będzie pokrywał sam poszkodowany, który albo podejmie pracę, albo musi liczyć się ze zmniejszeniem dochodów. Przy stwierdzeniu całkowitej niezdolności do pracy zawodowej sprawcę szkody obciąża obowiązek płacenia renty do pełnej wysokości dochodu, jaki mógłby osiągnąć poszkodowany. Jeśli utrata zdolności do pracy ma charakter czasowy to sprawca wypłaca rentę tylko przez czas stwierdzonej niezdolności. Jeśli natomiast stwierdzona jest trwała niezdolność do pracy poszkodowanego, sprawca musi liczyć się z obowiązkiem wypłacenia renty dożywotnio, tj. tak długo jak będzie żył poszkodowany.

Komu zostanie przyznana renta z tytułu zwiększonych potrzeb ?

Poszkodowany, u którego nastąpiło w wyniku wypadku zwiększenie potrzeb, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty. W tym zakresie mieszczą się więc wszystkie działania zmierzające do poprawy lub zachowania stanu zdrowia, takie jak: zabiegi rehabilitacyjne, przyjmowanie niezbędnych leków, stała odnawialność sprzętu ortopedycznego itp.

Renty na zwiększone potrzeby może także domagać się poszkodowany, który w następstwie wypadku wymaga opieki.

Wypadek na chodniku

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do utrzymania jej w takim stanie, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu innych osób.

Zasada ta nabiera szczególnego wymiaru w czasie trudnych warunków pogodowych. Na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek utrzymanie w należytym stanie chodników, przejść dla pieszych, przystanków autobusowych. W okresie zimowym – kiedy lawinowo rośnie liczba osób poszkodowanych w wyniku pośliźnięć na nieuprzątniętych ze śniegu, oblodzonych chodnikach, warto pamiętać o zasadzie, iż każde zaniedbanie właściciela takiej nieruchomości rodzi jego odpowiedzialność i pojawia się jego zobowiązanie do naprawienia szkody.

Należy jednak pamiętać, iż to na poszkodowanym ciąży obowiązek udowodnienia zaistnienia szkody – w danym miejscu, w danym czasie, z określonej przyczyny. Dlatego też zawsze warto spisać dane świadków zdarzenia, wezwać odpowiednie służby, np. Straż Miejską, na miejsce zdarzenia, wykonać dokumentację fotograficzną. Zachowanie to zdecydowanie przybliży poszkodowanego do uzyskania należnych mu świadczeń odszkodowawczych.

Jesteś na profilu Paulina Piętowska - stronie mieszkańca miasta Nowy Sącz. Materiały tutaj publikowane nie są poddawane procesowi moderacji. Naszemiasto.pl nie jest autorem wpisów i nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej informacji. W przypadku nadużyć prosimy o zgłoszenie strony mieszkańca do weryfikacji tutaj