Program medyczny dla kobiet w ciąży

Materiał informacyjny MEDIKOR III Sp. z o.o.
O programie medycznym dla kobiet w ciąży mówi ANNA MÓŁKA, Kierownik Zespołu Pielęgniarek i Położnych Szpitala Położniczo–Ginekologicznego Medikor w Nowym Sączu.

Czym jest program Koordynowanej Opieki nad Kobietą w ciąży?

KOC, czyli koordynowana opieka ciężarnych to kompleksowa opieka medyczna nad matką w okresie ciąży, porodu, połogu, oraz jej nowonarodzonym dzieckiem, zgodnie ze standardem opieki okołoporodowej.

Kiedy Pacjentki mogą skorzystać z programu?

Istnieje możliwość przystąpienia do programu na każdym etapie ciąży. Program oferuje pełną dostępność do świadczeń zgodnie ze wskazaniami medycznymi każdej Pacjentce, która do niego przystąpi. Kobiety uzyskują w ramach opieki finansowanej przez NFZ pełnoprofilową opiekę w okresie ciąży, porodu oraz w okresie 6 tygodni po urodzeniu dziecka (a więc w okresie połogu). W programie KOC, lekarze specjaliści w ramach finansowania przez NFZ, prowadzą ciąże zgodnie z obowiązującymi standardami.

Na którym etapie ciąży Pacjentka może zgłosić się do programu?

Ciężarna może zgłosić się do programu na każdym etapie ciąży.

Kto czuwa nad bezpieczeństwem matki oraz dziecka w ramach KOC?

Nad bezpieczeństwem mamy i dziecka czuwa zespół złożony z: lekarzy specjalistów w dziedzinie położnictwa i ginekologii, neonatologii oraz położnych i pielęgniarek.

Co zawiera pakiet Koordynowanej Opieki dla Ciężarnych?

Najważniejszymi cechami programu KOC są ciągłość i kompleksowość prowadzenia ciąży, możliwość odbycia porodu z zapewnioną opieką lekarską i położniczą. Nad Pacjentką i jej nowonarodzonym dzieckiem czuwa zespół specjalistów z zakresu położnictwa i neonatologii. Pacjentka może również korzystać z pomocy doradcy laktacyjnego oraz neurologopedy.

Dlaczego KOC?

Program KOC oferuje przyszłym Mamom edukację przedporodową, opiekę okołoporodową, opieke położnej środowiskowej w połogu. W naszym szpitalu istnieje punkt pobrań badań analitycznych (dedykowanych w szczególności pacjentkom KOC), a więc kobiety ciężarne należące do programu nie muszą szukać innych punktów analitycznych.

Czy program dotyczy także kobiet z ciążą powikłaną, zagrożoną, trudną?

Kobiety z ciążą powikłaną również mogą przystąpić do programu na każdym etapie ciąży. Dzięki opiece specjalistów wszystkie problemy są wychwytywane szybko i jeżeli to konieczne pacjentki kierowane są do ośrodków o wyższej referencyjności. W naszym przypadku najczęściej jest to Szpital Położniczo-Ginekologiczny Ujastek w Krakowie.

Jak przystąpić do programu? Porady praktyczne

Aby przystąpić do programu wystarczy wyrazić chęć i zadzwonić do Szpitala Medikor. Wszystkie informacje oraz niezbędne numery telefonów dostępne są na naszej stronie internetowej. Warto zaznaczyć, że szpital Medikor oferuje Pacjentkom bezpłatne znieczulenie zewnątrzoponowe w celu zniwelowania bólu porodowego. Każda rodząca w naszym szpitalu kobieta może skorzystać z tej opcji (ZOP)

A jakie są koszty przystąpienia do programu dla Pacjentki?

Warto zaznaczyć, że usługi realizowane w ramach programu KOC są bezpłatne gdyż są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Tak więc lekarze specjaliści w ramach finansowania przez NFZ prowadzą ciąże zgodnie z obowiązującymi standardami.

Kto przejmuje opiekę nad matką i dzieckiem po wypisie Pacjentki z noworodkiem ze szpitala?

Po wyjściu ze szpitala Mama przez 6 tygodni jest objęta opieką środowiskową przez położną.

Na czym polegają spotkania z położną środowiskową?

Każdej Pacjentce przysługuje opieka poporodowa sprawowana przez położną środowiskową. W czasie połogu kobieta ma prawo do 4-6 wizyt położnej, która w tym czasie sprawuje opiekę nad matką i jej nowonarodzonym dzieckiem. W trakcie takiej wizyty położna pomaga mamie w czynnościach pielęgnacyjnych przy noworodku, wspiera ją w laktacji i opiece nad dzieckiem.

Dodaj ogłoszenie