Zespół Szkół Sióstr Niepokalanek im. Królowej Polski w Nowym Sączu

Materiał informacyjny Branżowej Szkoły I stopnia Sióstr Niepokolanek

Branżowa Szkoła I Stopnia

zawód: kucharz

Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie

zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych
zawód: technik organizacji turystyki

ADRES:
33-300 NOWY SĄCZ
ul. Poniatowskiego 7
Tel.: (018) 442 04 04, 443 83 47
e-mail: [email protected]
www.szkola.bialyklasztor.pl

Siostry Niepokalanki rozpoczęły pracę dydaktyczno-wychowawczą w Białym Klasztorze w 1897 roku i trwa ona aż do dnia dzisiejszego, zawsze w ścisłej współ-pracy z rodzicami.

Szkoła

  • wychowuje i kształci dziewczęta i chłopców w duchu katolickim, według zasad bł. Marceliny Darowskiej
  • posiada uprawnienia szkoły publicznej
  • dzięki wysoko wykwalifikowanej ka-drze nauczycielskiej, a także przyjaznej atmosferze panującej w szkole ucznio-wie osiągają wysokie wyniki nauczania
  • ma własny nowocześnie wyposażony internat – tylko dla dziewcząt
  • umożliwia wychowankom rozwój in-dywidualnych zainteresowań w różnych dziedzinach np. Szkolne Koło PTTK, kółko j. angielskiego, kółko matema-tyczne, kółko hafciarskie, sportowe, Wspólnota Maryi, schola szkolna, współpracujemy z Duszpasterstwem Młodzieży Okręgu Nowy Sącz – Sącz Boga, działa grupa Wędrowna „W”

Branżowa Szkoła I Stopnia

Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie

- bardzo dobre przygotowanie zawodowe powoduje, że absolwenci są
poszukiwane przez pracodawców
- praktyki w renomowanych hotelach, restauracjach i biurach podróży w Nowym Sączu i innych miejscowo-ściach (Hotel Ibis w Nowym Sączu, Radisson Collection Hotel w Warsza-wie, RyterSky w Rytrze )
- szkoła posiada nowoczesne i bardzo dobrze wyposażone pracownie gastro-nomiczne oraz turystyczne

Opłaty miesięczne
Czesne 200 zł
Internat 300 zł
Zakup produktów na zajęcia 50 zł

ZASADY REKRUTACJI:

  • konkurs świadectw i wyników egzaminu po szkole podstawowej
  • rozmowa z kandydatami,
  • rozmowa z rodzicami.

Informacji udziela codziennie
siostra dyrektor
w godz.: 9.00 – 15.00

Przyjdź i zobacz!
Zapraszamy!

Dodaj ogłoszenie