Zielona energia z Geotermii Podhalańskiej ogrzewa mieszkania w Zakopanem i okolicy

Materiał powstał we współpracy z NFOŚiGW
PEC Geotermia Podhalańska fot. Wojciech Wartak.
Dzięki Funduszom Europejskim mieszkańcy Podhala ogrzewają mieszkania tanią i zieloną energią ze źródeł geotermalnych. Zyskuje też środowisko naturalne – poprawia się jakość powietrza – z czego korzystają wszyscy mieszkańcy oraz turyści z całej Polski i z zagranicy.

Poza tymi bezpośrednimi korzyściami dla mieszkańców i przyrody Tatr można też mówić o pewnym efekcie edukacyjnym; o ile bowiem zalety energii słonecznej i wiatru są dość znane, to mało kto jeszcze zdaje sobie sprawę z „zielonego” potencjału naturalnej energii geotermalnej Ziemi. A dostępna jest ona w Polsce nie tylko w Tatrach.

Największe bezpośrednie korzyści z rozwoju geotermii mają oczywiście mieszkańcy Zakopanego i okolic (gmin Biały Dunajec, Poronin, Szaflary i Zakopane). Energia uzyskiwana ze źródeł geotermalnych jest energią odnawialną i stanowi obecnie 95% produkcji, co sprawia, że odbiorcy ciepła płacą niższe rachunki. Nie do przecenienia zaś są korzyści w postaci redukcji emisji CO₂, czego konwencjonalne ogrzewanie nie zapewnia.

W regionie, w którym walory przyrodnicze są głównym atutem dla działalności zarobkowej, ochrona przyrody jest sprawą kluczową. Czystsze powietrze i cisza (geotermia nie emituje hałasu jak klasyczne ciepłownie), poza lepszymi warunkami do życia dla mieszkańców, daje konkurencyjne warunki do prowadzenia biznesu – i to nie tylko w branży turystycznej.

Fundusze Europejskie dla Ciebie i dla środowiska. Na rozwój z poszanowaniem przyrody

Wszystkie wymienione korzyści były możliwe do zrealizowania dzięki finansowaniu z unijnego Program Infrastruktura i Środowisko – największego programu z Funduszy Europejskich nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. Priorytetowe założenie programu to wsparcie transformacji gospodarki przyjaznej środowisku.

W konsekwencji pieniądze z tego programu zasilają gospodarkę niskoemisyjną, chronią środowisko, przeciwdziałają zmianom klimatu, wspierają bezpieczeństwo energetyczne, służą lepszej ochronie zdrowia oraz dofinansowują działania z zakresu dziedzictwa kulturowego.

Fundusze Europejskie dla Ciebie i dla środowiska. Zielone ciepło spod ziemi

Na Podhalu energia geotermalna jest nagromadzona w skałach oraz w wodach wypełniających pory i szczeliny skalne. Jest zaliczana do OZE, czyli odnawialnych źródeł energii. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (PEC) Geotermia Podhalańska wykorzystuje tę energię cieplną do centralnego ogrzewania budynków oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej – tak jak w większości miast robią to ciepłownie, bazujące głównie na paliwie stałym. Już sam ten fakt wpływa na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, a w konsekwencji na poprawę stanu środowiska.

Oczywiście Geotermia Podhalańska jak każda firma musi się modernizować, aby sprostać wymaganiom z zakresu ochrony środowiska i być konkurencyjną na rynku ciepłowniczym, stara się zwiększać liczbę użytkowników zielonej energii. Realizacji obu tych celów służył zakończony w 2020 r. projekt rozbudowy i zwiększenia mocy PEC. Obejmował on głównie działania pozwalające na zwiększenie wydobycia wód geotermalnych, rozbudowę źródła ciepła o sprężarkową pompę ciepła oraz modernizację rurociągów geotermalnych i pomp wspomagających. Dzięki inwestycji dofinansowanej ze środków UE moc źródła geotermalnego wzrosła o ok. 6 MWt, co pozwoli na, w stosunku do tradycyjnej elektrociepłowni, obniżenie emisji CO₂ o ok. 30 tys. ton rocznie (to tyle, co stado 5000 słoni, które mogłyby zapełnić ulice Zakopanego), a energia geotermalna stanowić będzie ponad 95% całkowitej produkcji ciepła w systemie ciepłowniczym.

Partnerem cyklu „Fundusze Europejskie dla Ciebie i dla środowiska” jest NFOŚiGW

NFOŚ

Materiał oryginalny: Zielona energia z Geotermii Podhalańskiej ogrzewa mieszkania w Zakopanem i okolicy - Nasze Miasto

Dodaj ogłoszenie